Prepress och digital repro

Anders på prepressavdelningen tar hand om många av de digitala filer som kommer in till Munkreklam. Det mesta kommer idag via e-post. Efter en noggrann kontroll, om alla bildfiler och typsnitt ligger med, förbereds tryckplåtarna i repron.

--Vad kunderna ofta inte känner till är att vi anpassar allt in i minsta detalj innan vi tar fram tryckplåtarna, berättar Anders.

--Vi tar hänsyn till vilket papper som skall användas, hur mycket färg bilderna innehåller och eventuella frilagda detaljer. Alla värden är justerade till våra tryckpressar här på Munkreklam.